Polecamy

Stwarzając ten projekt mieliśmy na uwadze podzielenie się z Wami tym, co najlepsze może spotkać biker na beskidzkich szlakach i pokazanie tego w bardzo praktyczny sposób. Zostaliśmy ogarnięci pasją "jeżdżenia" no i dopadła nas też pasja "tworzenia" ;).
Cel ogólny projektu
Utworzenie i promocja nowego unikatowego produktu turystyki kwalifikowanej o charakterze transgranicznym obejmującym górskie tereny ISTEBNEJ oraz  obszar pogranicza polsko  -  czesko - słowackiego skierowanego dla pasjonatów kolarstwa górskiego z krajów europejskich, zwłaszcza Polski i Czech.
 
Cele bezpośrednie projektu
- promocja górskiej turystyki rowerowej na obszarze objętym projektem poprzez utworzenie tras rowerowych na obszarze polsko-czeskiego pogranicza;
- podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej miejscowości położonych na terenach górskich obszaru Euroregionu Śląsk Cieszyński – Tesinske Slezsko, zwłaszcza gminy Istebna i przygranicznych czeskich gmin;
- opracowanie wspólnej strategii działania samorządów i podmiotów branży turystycznej w zakresie obsługi prężnie rozwijającego się ruchu turystyki kwalifikowanej – kolarstwa górskiego w różnych jego odmianach;
- przygotowanie kompleksowej oferty aktywnego wypoczynku dla kolarza i umożliwienie korzystania z niej potencjalnym klientom z całej Europy;
- organizacja popularnych ogólnodostępnych imprez w kolarstwie górskim w Istebnej z wykorzystaniem powstałych tras obejmujących gminy po czeskiej stronie granicy, w trakcie których nastąpi bezpośredni kontakt z nowym produktem turystycznym.
 
Założenia:
Trasy kolarstwa górskiego MTB wytyczone zostały jako propozycje 10 tras umożliwiających odbycie wycieczek na rowerze górskim na obszarze polsko-czesko-słowackiego pogranicza.
Trasy rozpoczynają się i kończą na terenie gminy Istebna w miejscach "przyjaznych" zmotoryzowanym turystom, np. tam gdzie można zaparkować samochód, skorzystać z noclegu, wyżywienia itp.
Przebieg tras bezpośrednio nawiązuje do lokalizacji na terenie gminy Istebna 12 obiektów bazy turystycznej świadczących 10% rabat posiadaczom Rowerowej Karty Rabatowej. Miejsca te nazwaliśmy Przyjaznymi Rowerzyście. 
Trasy wytyczone i profilowane zostały przy pomocy GARMIN EDGE 305 – urządzenia służącego do nawigacji satelitarnej. Granica błędu pomiaru według producenta wynosi do 5 m. Pomiar wysokości n.p.m. i sumy przewyższeń wykonał altimetr barometryczny.
Łączna Długość tras wynosi prawie 316 km (nie licząc wariantów). Mają one różną Długość i różny stopień trudności, dla mniej i bardziej zaawansowanych rowerzystów, dystanse od kilkukilometrowych (wycieczka 1 godz.) po maratońskie (6 godz.).
Trasy przebiegają w większości przez teren gminy Istebna, przez najciekawsze turystycznie miejsca w gminie i okolicach z wykorzystaniem istniejących przejść granicznych, naturalnych ścieżek, chodników i dróg leśnych, z jak najmniejszym wykorzystywaniem dróg publicznych (tylko jako konieczność).
Trasy stanowią autorskie opracowanie całości jako sieci, wzajemnie się uzupełniające, umożliwiające pokonywanie różnych wariantów, skrótów, wydłużeń itp.
Przebieg tras uwzględnia naturalne ukształtowanie terenu w celu nadania im wymiaru sportowego, umożliwiającego np. organizację zawodów z cyklu bike maraton lub xc na różnych dystansach.
Trasy po czeskiej i słowackiej stronie granicy prowadzą wyłącznie po istniejących trasach rowerowych lub drogach i ścieżkach wykorzystywanych na co dzień przez turystów i mieszkańców danego terenu. Nie ma ingerencji w tereny, gdzie obowiązuje zakaz wjazdu rowerem lub jakiekolwiek ograniczenie dla turystyki rowerowej.
Podstawą orientacji w terenie jest wykorzystanie urządzeń nawigacyjnych GPS, dokładne zaznajomienie się z Mapę i przebiegiem trasy w terenie, opisem tekstowym. Dodatkową pomocą służą zamontowane tablice z mapami w miejscach startu.
Propozycje wycieczek przebiegają przez tereny będące własnością publiczną: gminną, Lasów Państwowych, w niewielkim stopniu prywatną. Użytkownik tras, jako gość na cudzym terenie, powinien stosować zasady Kodeksu Dobrego Rowerzysty oraz bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
 
Jazda na rowerze górskim w terenie może być niebezpieczna dla zdrowia i życia. Autor nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne nieszczśliwe wypadki i inne zdarzenia wynikłe na opracowanych trasach rowerowych.
Projekt pod nazwą "Produkt turystyki kwalifikowanej na polsko-czeskim pograniczu - utworzenie i promocja transgranicznych tras kolarstwa górskiego - etap 1" realizowany jest przy współudziale środków Uni Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy - Polska Fundusz Mikroprojektów na obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński.
Wartość projektu: 46 900 PLN
Dofinansowanie EFRR: 35 175 PLN
Środki budżetu państwa: 4 690 PLN
Środki własne Gminy Istebna: 7 035 PLN
Harmonogram realizacji: 2007-2008

Odwiedził nas Gary Fisher

 
 

Zjeżdża z Ochodzitej współautor tras ;)